Stypendia - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznejprzy Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
prowadzony przy wsparciu
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie

Prowadzimy od 2002 roku


     Pomoc młodzieży zdolnej z rodzin o niskich dochodach finansowych była ważnym celem naszej organizacji. Po spełnieniu warunków stawianych przez Fundację Batorego, takich jak - opracowanie regulaminu i kryteriów przyznawania stypendiów, zostaliśmy przyjęci do grona kilkudziesięciu organizacji wspieranych w tym zakresie. Głównym kryterium decydującym o wysokości dofinansowania, jest wartość zebranych lokalnie środków finansowych, do terminu określonego przez Fundację im. Stefana Batorego. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane dla uczniów szkół podstawowych są decyzją naszej organizacji i nie są wspierane finansowo.

     Fundusz Stypendialny "Równe Szanse Wszystkim Dzieciom", którego pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach jest bardzo wysoko ocenianym przez Fundację im. Stefana Batorego. Zaangażowanie i olbrzymi entuzjazm realizatorów, przyciągają sponsorów i sympatyków, dzięki którym Fundusz ma szansę na ciągły rozwój i zakorzenienie się w świadomości mieszkańców Brzeszczy.


Darowizny na Lokalny Fundusz Stypendialny prosimy wpłacać na konto:

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
UL.KOSCIUSZKI 4
32-620 BRZESZCZE

ING Bank Slaski
       nr konta:        55 1050 1315 1000 0022 5192 4292

 

Tegoroczna XII Edycja ZAKOŃCZONA!.