O Centrum - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznej

 


O Centrum

Centrum Integracji Społecznej w Brzeszczach zostało powołane decyzją Wojewody Małopolskiego 23.05.2013 r. i otrzymało status Centrum Integracji Społecznej nadany na okres 01.06.2013 do 01.06.2016 r.
  

  Prowadzone jest w budynkach Fundacji Pomocy Społecznej przy ulicy Kościuszki 4.
Jest to wspólny sukces w partnerstwie lokalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach i Fundacji Pomocy Społecznej.
Celem działania Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy, m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy.

     Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych.  Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy oraz doradcy zawodowi. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy.
Aktywizacja zawodowa polega na podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy przyuczające do zawodu.

     W Centrum Integracji Społecznej w Brzeszczach realizowane są szkolenia przyuczające do zawodów w 4 pracowniach:
- pracownia ogólnobudowlana
- pracownia malarsko - wykończeniowa
- pracownia krawiecka
- pracownia gastronomiczno - usługowa.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań.