Cele - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


 • Przekaż 1 procent podatku
 • Nasz KRS
 • Posiadamy status organizacji OPP
 • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
 • Zapraszamy do zakładki
 • Centrum Integracji Społecznej

Misja:

 • Pomoc najbardziej potrzebującym

 

Cele statutowe:

 • zapobieganie bezrobociu
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu i patologii dzieci i młodzieży
 • przeciwdziałanie ubóstwu
 • pomoc niepełnosprawnym
 • promowanie najzdolniejszych uczniów

 

Formy realizacji celu:

 • prowadzenie i utrzymywanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizacja funduszy stypendialnych dla dzieci uzdolnionych, pochodzących z rodzin ubogich,
 • wypożyczanie i dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • organizacja zbiórek darów dla osób ubogich,
 • gromadzenie środków finansowych dla osób potrzebujących, na tworzonych celowo subkontach.