Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Zobacz

Sprzęt Ortopedyczny

 

Sprzedaż - Wypożyczenie

Sprzedaż Węgla

 

Zobacz naszą ofertę

 

 Zestawienie ilościowe oraz wartosciowe przekazanych artykułów spożywczych,

otrzymanych w ramach programu PEAD z Banku Żywności w Krakowie w latach 2003-2013

ROK ILOŚĆ (KG) ILOŚĆ (SZT.) WARTOŚĆ (ZŁ)
       
2003   688        3 342,25
2004     300,00          2 979,00
2005 58941,80      165 300,63
2006 45264,64        98 676,04
2007 59682,40 168    100 480,27
2008 43297,00      102 702,34
2009 49626,54      118 454,18
2010 61738,12      185 545,02
2011 60890,20      122 330,08
2012 38034,76      125 801,83
2013
(I-III Kwartał)
31446,81        92 945,87
       
RAZEM 449 222,27 856 1 118 557,51
POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI


    W 2003 roku Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie,
w ramach programu PEAD na dostarczanie żywności dla wymagających wsparcia w Unii Europejskiej.
 

    ROK 2008
W rzech transzach Fundacja sprowadziła 43 297 kg żywności na kwotę 102 702,34 zł.
Przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Brzeszczach orazz Zespołami Charytatywnymi działającymi przy gminnych parafiach jak w latach ubiegłych żywność została przekazana osobom potrzebującym pomocy z terenu Gminy Oświęcim oraz Gminy Brzeszcze.
    ROK 2007
W roku tym w czterech transzach sprowadziliśmy łącznie ponad 59 682 kg żywności na kwotę 100 480,27 zł. Wzajemna współpraca nadal rozwija się, a z doświadczenia wynika iż liczba osób potrzebujących pomocy wzrasta. Staramy się sprostać tej sytuacji.
   ROK 2006
odbyło się pięć dostaw żywności w ramach programu PEAD.  W sumie otrzymaliśmy 45 264,64 kilogramów artykułów spożywczych. Wzorem lat ubiegłych dystrybucja żywności odbyła się na zasadzie współpracy Fundacjiz Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Zespołów Charytatywnych. Pomoc otrzymały jak w latach poprzednich rodziny ubogie, osoby starsze, samotne, dzieci uczęszczające do naszych świetlic oraz dzieci wyjeżdżające na obozy i kolonie organizowane przez parafie. Wartość otrzymanej żywności w 2006 roku wyniosła 98 676,04 zł.
   ROK 2005
Odbiór żywności przez GOPS w Grojcu w ramach programu PEAD otrzymaliśmy w czterech transzach, łącznie 58 941,80 kg żywności. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grojcu oraz przedstawicielami Zespołów Charytatywnych, działających przy gminnych parafiach. Organizacje te poprzez weryfikację sytuacji materialnej rodzin (wizyty w domach), stwierdzenie zasadności udzielania wsparcia pomogły nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Otrzymaną żywność przekazaliśmy do poszczególnych ośrodków i zespołów, które z kolei zajęły się dalszą jej dystrybucją. Pomoc przy rozładunku Pomoc trafiła do rodzin o niskich dochodach, bezrobotnych a także osób starszych, samotnych często dotkniętych chorobą. Ponadto żywność została przekazana na wycieczki i kolonie letnie dla  dzieci, organizowane przez parafie oraz do naszych placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego. Wartość otrzymanych artykułów w 2005 roku wyniosła 165 300,63 zł.
   W LATACH 2003 / 2004
w dwóch pierwszych transportach żywności otrzymaliśmy 688 szt. konserw, oraz 300 kg innych artykułów spożywczych. Zostały one  przekazane do placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego  "Impuls I", Impuls II", prowadzonych przez naszą organizację, gdzie opieką objętych jest 80 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  Ogólna wartość otrzymanej żywności w latach 2003/2004, wyniosła 6 321,25 zł.

 

 

 

Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Urbana Brzeszcze
telefon plebania: 32 211 01 02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -  Grojec
telefon                   33 842 88 03
 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Kęty
 

Dom Dziecka im. Kornela Matuszyńskiego Oświęcim
 

Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej Brzeszcze