Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Urbana Brzeszcze
telefon plebania: 32 211 01 02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -  Grojec
telefon                   33 842 88 03
 

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Kęty
 

Dom Dziecka im. Kornela Matuszyńskiego Oświęcim
 

Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej Brzeszcze