Dotyczy artykułu Gazety Krakowskiej - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznej

Brzeszcze, dn. 19.12.2015r

Szanowni Państwo, w odniesieniu do informacji zawartych w artykule Gazety Krakowskiej z dnia 18 grudnia 2015r informuję, że podane informacje są nieprawdą.

 

 

 

 

 

FAKTY:

W lipcu 2011r. Fundacja Pomocy Społecznej  otrzymała od Rotary Klub Oświęcim z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 119, reprezentowanego przez pana Alberta Bartosza, zwanego w dalszej części porozumienia Darczyńcą - 28 łóżek hydraulicznych wraz z wyposażeniem (szafki przyłóżkowe).

Zgodnie z porozumieniem, Fundacja mogła wykorzystać przedmiot darowizny na cele statutowe Fundacji. Darczyńca oświadczył, że przekazywane w drodze darowizn przedmioty majątkowe pochodzą ze zbiórek publicznych i wyczerpują tym samym przesłanki określone § 8.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24.12.2009r.

Strony zgodnie ustaliły, iż obdarowany ma uprawnienia do wykorzystania darowizn według własnego uznania (łóżka trafiły do szpitala) i ma prawo do przeniesienia własności pozyskanych darowizna rzeczowych na rzecz osób trzecich. 

W ZAŁĄCZENIU POROZUMIENIE

 

Sprzedaż budynków:

 

FUNDACJA NIE JEST DOTOWANA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

 

Środki na jej działalność zdobywamy sami,  Fundacja Pomocy Społecznej utrzymuje się głównie z darów, pochodzących ze zbiórek publicznych, pochodzących ze Szwecji.

To dzięki Szwecji Fundacja Pomocy Społecznej mogła od lat prowadzić tak rozległą działalność społeczną. Przed członkostwem w Unii Europejskiej, Fundacja Pomocy Społecznej otrzymywała 17 dostaw w ciągu roku. Od 2005 roku, w którym Polska została członkiem UE, nasza Fundacja otrzymuje średnio od 3 do 5 transportów w ciągu roku.

Do 2005 transporty były lepsze jakościowo, Fundacja otrzymywała dobrej jakości łóżka, sprzęt medyczny - rosła w siłę. Były pieniądze na zakup majątku Fundacji. Tak pozyskano: Budynek stara lokomotywownia przy Leśnej, Górnicza 7, część budynku przy ulicy Kościuszki 8, budynek dawnej świetlicy, przy ulicy Kościuszki 8a.

 

Fundacja mogła tworzyć miejsca pracy. Danuta Zalwowska została wybrana Prezesem Fundacji w maju 2008 roku. Znała dobrze j. angielski, prowadziła wcześniej negocjacje w Szwecji. Od 5 lat Fundacja miała sygnały, że musi szukać finansowania. Nikt wtedy nie miał odwagi uruchomić działalność gospodarczą, która przyniosłaby środki na utrzymanie Organizacji i jej zadań statutowych.

PANI EWELINO nigdy w Fundacji nie było żelaznego kapitału zapasów na tzw. Czarną godzinę. Dodatkowo w roku 2009 nastąpił kryzys światowy, odczuwalny także w Szwecji. Ludzie niechętnie wymieniali sprzęt. Nastały trudne czasy Fundacji. W momencie zostania Prezesem Fundacji w 2008 roku Fundacja posiadała ponad 25 miejsc pracy na umowach o pracę. Przy coraz mniejszych przychodach Fundacji, Fundacja zadłużała się aby wypełniać swoje role statutowe, wypłacać ludziom wynagrodzenia.

 

W roku 2012 została podpisana umowa z Kompanią Węglową na sprzedaż miału. Miała ona utrzymać projekty tj.

- w budynku na Leśnej został przez ówczesny Zarząd w osobie Danuty Zalwowskiej i pani Ireny Warzechy opracowany projekt na wczesne wspomaganie dla dzieci niepełnosprawnych- ośrodek rehabilitacji miałaby być utrzymywany ze środków NFZ, PFRON.

- w budynku przy ulicy Górniczej 7 przygotowana została dokumentacja na mieszkania – przeznaczone z myślą o turnusach rehabilitacyjnych - połączenie z ośrodkiem rehabilitacyjnych.

- w międzyczasie aby otoczenie mogło skorzystać z inicjatywy Fundacji oraz KWK Brzeszcze został wyrównany plac – stare fundamenty ośrodka zdrowia. Pozyskano sponsora na usadowienie małej architektury. Do tej pory Brico Marche pomaga nam utrzymać ten plac.  Fundacji nie było stać na kupno działki, na której stoi plac zabaw. A mimo to Fundacja płaciła dzierżawę nawet 1200 zł miesięcznie!!!

 

Dziś na placu widnieje tablica na sprzedaż, czy tak ma wyglądać nasza rzeczywistość?

Niestety nie udało nam się znaleźć zrozumienia wśród mieszkańców Starej Kolonii i Samorządu aby partycypowano w utrzymaniu placu. Dziś dzięki darowiźnie Fundacji Muszkieterów i partycypacji w koszty przez nowe przedszkole możemy jeszcze cieszyć się z placu zabaw.

 

Fundacja Pomocy Społecznej dwukrotnie wygrała środki na uruchomienie przedszkola integracyjnego. Z uwagi na odstąpienie partnera w projekcie –  Pana Alberta Bartosza w jednym przypadku i Stowarzyszenia Olimp. Projekty przepadły. Przedszkole także miało przynosić środki na utrzymanie celów statutowych Fundacji.

 

I wreszcie budynek przy ulicy Kościuszki 4 – siedziba Fundacji.

Fundacja stworzyła w nim inkubator przedsiębiorczości. Pozyskała odważnych, młodych ludzi do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uruchomiono sale zabaw oraz fryzjera. Fundacja mogła pozyskać środki z wynajmu lokali.

 

I może najbliższy memu sercu temat DWOREK przystań dla osób starszych z naszej Gminy. Samorządowi podobał się pomysł, ale kredyt miała wziąć (4mln zł) Fundacja. Nie stać nas było na to, zbyt duże ryzyko. Poświęciłam mnóstwo czasu na szukanie funduszy aby majątek Fundacji  mógł pracować dla innych. Dziś w niedbały sposób nazywa się mnie Prezeską, która sprzeniewierzyła pieniądze fundacji. To bardzo duże oskarżenie i będę ubiegać się o odszkodowanie od pani jako autora tego artykułu. Na pytanie gdzie są pieniądze Fundacji grzecznie odpowiadam: spłacone zostały wszystkie zobowiązania Fundacji (pożyczki, obowiązki względem pracowników, ZUS, US a przede wszystkim 1% DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH.

 

Szanowni Państwo nie dajmy się zwariować!!!

W lipcu 2012 (niespełna 3 lata temu) do Fundacji Pomocy Społecznej przybył na własne życzenie pan Albert Bartosz witając się tymi samymi słowami co dziś pisze pani Gazeta, pani Ewelino - Fundacja przez Danutę Zalwowska jest źle postrzegana przez otoczenie, odbiorców 1%. Pani Zalwowska szkodzi wizerunkowi Fundacji. Poruszył także rozliczenie z Rotary Club. Załączam Państwu dokument z tego spotkania – protokół jako fakt, podpisany przez cztery osoby w spotkaniu.

 

Czy dzisiejszy atak na moją osobę nie związany jest z poróżnieniem Państwa jako moich podopiecznych z Fundacją, z moją osobą? Szkoda, że nie możemy wspólnie pracować nad dobrem nas wszystkich. W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Fundacji, gdzie atakuje się bezpodstawnie moją osobę.

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 900 zł wniesiony przez Fundatorów oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności. Decyzję dotyczące majątku Fundacji ustala Rada Fundacji jako Organ stanowiący, kontrolny i opiniujący. Wszelkie działania Zarządu, związane z działalnością Fundacji są podjęte po decyzjach Rady, ujęte w Uchwałach. Środki, które zdobyła ze sprzedaży, Fundacja rozdysponowała na cele statutowe Fundacji, każdorazowo zaakceptowane przez Radę Fundacji.

 

Sprzedaż budynków odbyła się w oparciu o wycenę nieruchomości oraz poprzez rynek nieruchomości. W tym celu podpisano umowę na świadczenie usług z dwoma oświęcimskimi biurami nieruchomości. Obiekty Fundacji na rynku nieruchomości są od 2012r. Od roku 2012 do roku 2015 odbyło się 32 spotkania Rady Fundacji z Prezesem Fundacji. Na każdym spotkaniu bardzo szczegółowo Prezes Zarządu przedstawiała sytuację finansową organizacji. Każdorazowo są podjęte Uchwały Rady Fundacji dot. dalszych działań.

 

Lokalny Fundusz Stypendialny

 

Uprzejmie informuję, że Lokalny Fundusz Stypendialny zostanie wypłacony wg decyzji Komisji Stypendialnej w najbliższy wtorek tj. 22 grudnia br.

Wszyscy stypendyści zostali poinformowani o wypłaceniu stypendiów jeszcze przed ukazaniem się artykułu w Gazecie Krakowskiej. Opóźnienie w wydaniu stypendiów spowodowane jest moją chorobą.

 

Subkonta

 

Osoby dla których prowadzone są subkonta w Fundacji zostały poinformowane o wysokości zgromadzonych środkach na subkontach drogą pocztową, listem poleconym, jak również informacją tekstową na telefony komórkowe. Na bieżąco są wypłacane środki na subkontach. Aby przyśpieszyć wypłacanie pieniędzy z subkont, wystarczy przedstawić oryginały faktur za rehabilitację. Nie musicie Państwo czekać na podpisanie umowy darowizny. Ważna jest główna umowa o pomocy społecznej. Nie płacicie Państwo podatku od darowizn, bo jesteście objęci opieką społeczną Fundacji, zgodnie z zapisami statutowymi Fundacji. Jesteście także Państwo zwolnieni od opłat administracyjnych.

 

Łączę wyrazy szacunku – Danuta Zalwowska Prezes Fundacji

 

Załączniki: