Fundacja Pomocy Społecznej
Brzeszcze, ul. Kościuszki 4
po zmianie numeru porządkowego oraz po wyodrębnieniu lokalu adres jest zmieniony na Kościuszki 8/1

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014.

 

    

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

 

 


Zdjęcie główne -  siedziba Fundacji Pomocy Społecznej ulica Kościuszki 4 w Brzeszczach - nowy numer porządkowy to ulica Kościuszki 8 w Brzeszczach

Zdjęcia w galerii (w kolejności):

  • Piknik Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu - pomoc potrzebującym, przekazanie nieodpłatnie sprzętu ortopedycznego
  • Jak wyżej
  • Współpraca z Parafią pw. św. Urbana w Brzeszczach
  • Rozdanie stypendiów
  • Rozdanie stypendiów na zdjęciu koordynator programu pani Beata Komendera i Prezes Danuta Zalwowska
  • Bank Żywności przekazanie nieodpłatnie darów żywności dla potrzebujących w Brzeszczach
  • Bank Żywności cd.na zdjęciu pracownicy Fundacji, rozładowujący sprzęt
  • Bank Żywności zdjęcie z młodzieżą ze szkoły powiatowej  nr 6 w Brzeszczach.
  • wspaniała młodzież, chętna do niesienia pomocy innym
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu


 

Wstecz