Sprawozdanie Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach za rok 2012

   Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012.
    
  Do pobrania>>>>>> Pełne sprawozdanie z 2012 roku