PROJEKT - AKADEMIA SNS

     Fundacja Pomocy Społecznej została objęta pilotażowym programem "Akademia S.N.S" prowadzonym i współfinansowanym przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae z Warszawy. Oznaczało to pozyskanie funduszy dla czterech świetlic terapeutycznych w Łodzi, Radomiu, Somiance i Brzeszczach, na remont pomieszczeń, zakup sprzętów i pomoc.

 

Program polegał na realizacji zajęć warsztatowych, pozwalających rozwinąć zdolności naukowe, artystyczne i sportowe dzieci uczęszczających do naszych świetlic. Program "Akademia S.N.S" daje możliwość, naszym świetlicom na ładniejszy wygląd oraz lepsze wyposażenie. Jest również szansą na to, by poszerzyć ofertę zajęć i nawiązać nowe kontakty.

W dniu 09.05.2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy po remoncie.
Przecięcia wstęgi dokonali: 
    Prezes Fundacji Pomocy Społecznej Anna Zalwowska
       i Prezes Fundacji J & S Pro Bono Poloniae Ryszard Romanowski.

View the embedded image gallery online at:
http://fundacjabrzeszcze.pl/index.php/aktualnosci/170-projekt-akademia-sns?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId490a4fa1bfCel programu

     Świetlica powinna zachęcać młodych ludzi do spędzania w niej czasu nie tylko bogatą ofertą zajęć, ale też przyjaznym wyglądem. Wygląd wszystkich świetlic pilotażowych będzie jednolity. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów, świetlice zostaną również odpowiednio wyposażone. Podstawą pracy z dziećmi stanie się nauka oraz rozwój poprzez jednoczesne uczestnictwo we wszystkich trzech modułach tematycznych. Dzieci będą rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe oraz naukowe pasje i zainteresowania, a ukoronowaniem ich pracy będą cykliczne spotkania Drużyn S.N.S. Ważne jest reprezentowanie określonej Drużyny S.N.S., która w ten sposób zbiera punkty w klasyfikacji generalnej.Sport.... Jesteśmy silni
Nauka...Jesteśmy mądrzy
Sztuka...Jesteśmy wrażliwi

Sport
Sportowcy pomagają innym zespołom w pracach wymagających aktywności ruchowej, pracują wspólnie z innymi zespołami nad przygotowaniem swojej identyfikacji wizualnej (hymn, nazwa drużyny itp.).

Nauka
Naukowcy współpracują poprzez wyszukiwanie interesujących i przydatnych informacji, pomagają w codziennych zajęciach pozostałym uczestnikom Drużyny.

Sztuka
Zespół artystyczny przygotowuje projekty zaproszeń na zawody sportowe, na pokazy naukowe, wymyśla zawołania Drużyny oraz zajmuje się oprawą artystyczną wydarzeń. Dba o wygląd strojów i materiałów informacyjnych dotyczących Drużyny (zdjęcia, strona internetowa itp.).

 

 

Wstecz