PANI ANNA ZALWOWSKA SENIOREM ROKU 2008

     
8 września 2009 roku Kapituła Plebiscytu wybrała najbardziej aktywnych seniorów roku 2008 spośród zgłoszeń nadesłanych przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną i osoby fizyczne.
 

       W Borku Białoprądnickim Członek Zarządu Wojciech Kozak wręczył nagrody laureatom Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem” - najbardziej aktywnym seniorom ubiegłego roku. Plebiscyt został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

     Celem Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych społecznie enionych formach działalności wyróżniają się w swoim środowisku. W I kategorii za  działalność na rzecz środowiska lokalnego, została wybrana Pani Anna Zalwowska, zgłoszona przez Fundację Pomocy Społecznej z Brzeszcz.
    Senior Roku jest liderem społeczności lokalnej, aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku lub grupie nieformalnej, bezinteresownie angażuje się w pomoc innym, udowodnia, że można działać z pasją. Konkurs Senior Roku prowadzony jest na terenie Województwa Małopolskiego i dotyczy mieszkańców regionu – osób w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo. Honorowy patronat nad Plebiscytem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.
Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w dniu 07.10.2013r.

View the embedded image gallery online at:
http://fundacjabrzeszcze.pl/index.php/aktualnosci/169-senior-roku-2008-pani-anna-zalwowska?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdf6f3470023

 

Wstecz