MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PANI ANNY ZALWOWSKIEJ

      W piątek 2 października 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej” zorganizowana przez Forum Darczyńców w Polsce pod opieką merytoryczną Fundacji im. Stefana Batorego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, kuratoriów oświaty, samorządów lokalnych i mediów  pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

     Podczas konferencji liderzy ośmiu lokalnych organizacji pozarządowych przyznających stypendia dla uczniów, zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej. W gronie odznaczonych jest Pani Anna Zalwowska – długoletni prezes  Fundacji Pomocy Społecznej z Brzeszcz.

     Programy stypendialne organizacji pozarządowych opierają się w dużej mierze na zaangażowaniu i energii ludzi, którzy w swoich lokalnych środowiskach podejmują trud związany z pozyskiwaniem środków, znajdywaniem partnerów, upowszechnianiem idei wspierania edukacji jako jednego z podstawowych warunków rozwoju społeczeństwa. Dzięki ich pracy wielu młodych ludzi może się kształcić i realizować swoje ambicje. Działania tych osób spotkały się z uznaniem Ministra Edukacji Narodowej, który na wniosek Forum Darczyńców odznaczył ich medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale KEN liderom lokalnych organizacji pozarządowych wręczył na konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski.

View the embedded image gallery online at:
http://fundacjabrzeszcze.pl/index.php/aktualnosci/167-medal-komisji-edukacji-narodowej?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIddbb2b453cc

 

Wstecz